Uitgangspunt voor mij is de factor "mens" hij/zij vervult een centrale rol binnen een organisatie. Dit is de drijfveer voor mijn werk als HR-adviseur en waar ik voldoening uit haal.

Ik vind het belangrijk om in een organisatie te werken waar de "wij"-factor centraal staat. Mijn voorkeur gaat uit naar een middelgrote organisatie binnen de zakelijke dienstverlening. Een kennisintensieve organisatie vind ik een interessante omgeving om mijn rol als HR-Adviseur te vervullen. Dit biedt perspectief op langere termijn en daagt me nog verder uit.

Ik werk graag onder druk en kom mijn afspraken na.
Transparant werken en communiceren is een van mijn uitgangspunten. Tenslotte ben ik erg leergierig en wil ik me graag verder ontwikkelen.

Specialties:

Bijzonder motiverend voor mij zijn de gebieden:
* Begeleiding bij ziekteverzuim;
* Opleidingen/loopbaanbeleid;
* Werving & Selectie.

In deze gebieden speelt "de mens/werknemer"een centrale rol, dat spreekt me aan en geeft me veel voldoening.